Pedagogisch beleid

BSO de Supersprong hanteert de volgende pedagogische uitgangspunten:

 

  1. Wij bieden een veilige basis voor kinderen, met - voor zover mogelijk - vaste pedagogisch medewerkers.
  2. Kinderen en pedagogisch medewerkers gaan met respect met elkaar om. Belangrijk hierbij is het respect voor elkaars geloof en levenswijze.
  3. Wij stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.
  4. Wij bieden een omgeving waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
  5. Wij stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar juist ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
  6. Wij stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.
  7. Wij kiezen voor verticale leeftijdsgroepen waarin de regels en het activiteiten- en materiaalaanbod kan worden aangepast aan de leeftijd.

 

Het is voor de kinderen belangrijk dat ze de BSO ervaren als een vrijetijdsbesteding, zelfgekozen tijdsbesteding, gestructureerd of ongestructureerd. Te veel nadruk op georganiseerde activiteiten betekent dat een kind niet meer leert om zichzelf te vermaken. Anderzijds is een aanbod van uitsluitende vrij spelen te weinig uitdagend voor veel kinderen. Zij willen graag iets nieuws leren of hun vaardigheden op bijvoorbeeld sportief of creatief vlak oefenen. Kinderparticipatie speelt hier een belangrijke rol in. BSO de Supersprong streeft ernaar om hierin een zo goed mogelijk evenwicht te vinden.

 

Onder het tabblad "Documenten" kunt u het volledige pedagogische beleidsplan vinden.